Ανάλυση PHS

 Σε μια ανάλυση του Human Design, αρχικά δίνεται ο μοναδικός τρόπος λήψης αποφάσεων δηλαδή με ποιο τρόπο κάποιος θα συναντά τη λιγότερη ανάσταση στη ζωή του.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας «οδικός» χάρτης μετασχηματισμού, ο οποίος ξεκινάει με τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Το εγκεφαλικό σύστημα ελέγχει τα πάντα. Όταν το εγκεφαλικό σύστημα λειτουργεί σωστά, τότε όλες οι άλλες μορφές της βιολογίας ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Για να μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί και μοναδικοί , χρειάζεται να τραφούμε και να χωνέψουμε τη τροφή μας μ’ ένα τρόπο που είναι σωστός αποκλειστικά για μας. Ο καθένας μας έχει το δικό του μοναδικό συνδυασμό στο τι είναι σωστό για να μας θρέψει εσωτερικά και εξωτερικά (PHS). Ο μετασχηματισμός συνεχίζει, μαθαίνοντας ποιο είναι το υγιεινό περιβάλλον για σένα, το μέρος δηλαδή όπου θα συναντάς τη λιγότερη αντίσταση και τους κατάλληλους ανθρώπους ποια είναι η δική σου μοναδική προοπτική και τέλος ποια είναι τα προσωπικά σου κίνητρα.

Τη στιγμή που αρχίζεις να εμπιστεύεσαι την εσωτερική σου εξουσία και τον «οδικό» σου χάρτη είναι η στιγμή που ακολουθείς τη ροή και βιώνεις το αληθινό σου δυναμικό. Όταν παίρνεις αποφάσεις σαν ο εαυτό σου βιώνεις τη ζωή με τον τρόπο που είσαι προορισμένος να τη βιώσεις και βρίσκεις τη μοναδική σου ταυτότητα σε αυτή τη ζωή. Είναι απίστευτο προνόμιο να είσαι ζωντανός και να είσαι συνειδητός.